data aktualizacji: 24-11-2015, 11:50

O czym należy pamiętać wykonując ocieplenie poddasza użytkowego


wyświetleń: 26391O czym należy pamiętać wykonując ocieplenie poddasza użytkowego


Ocieplenie poddasza użytkowego powinno być wykonane starannie i z zachowaniem norm umożliwiających uzyskanie efektu ciepłego i energooszczędnego wykończenia pomieszczeń w bezpośrednim sąsiedztwie dachu. W czasie prac należy pamiętać o:

  • zachowaniu ciągłości izolacji
  • poprawnym układzie warstw izolacyjnych - najbardziej optymalne efekty zapewnia dwuwarstwowy system z wełny mineralnej, która dodatkowow gwarantuje izolację akustyczną oraz zabezpiecza przed pożarem.

I warstwa ocieplenia powinna być zlokalizowana między krokwiami
II powłoka musi znaleźć się w przestrzeni między stelażowej.

  • zachowaniu standardu ocieplenia o grubości w granicach 25 - 30 cm
  • wykonaniu szczelin wentylacyjnych oraz wlotów i wylotów powietrza od strony dachu w przypadku deskowania
  •  układaniu wełny tak aby I warstwa przebiegała prostopadle do drugiej

Zachowanie powyższych założeń prac izolacyjnych zabezpiecza poddasze przed mostkami termicznymi i zawilgoceniem.
 
Inne artykuły w dziale:

© Copyright 2012-2024 poradybudowlane.com.pl | powered by: introNet