data aktualizacji: 24-11-2015, 10:36

O czym pamiętać, projektując system ochrony przeciwprzepięciowej


wyświetleń: 3930O czym pamiętać, projektując system ochrony przeciwprzepięciowej


Projektując system ochrony przeciwprzepięciowej trzeba wziąć pod uwagę wszelkie zagrożenia uderzeniem pioruna. Poza tym należy mieć na uwadze to, że system ochrony musi ograniczać przepięcia w instalacji do takich wartości, które są wymagane przez poszczególne kategorie przepięciowe. Trzeba zwrócić uwagę na odporność udarową poszczególnych urządzeń technicznych i ich właściwą lokalizację w poszczególnych częściach instalacji.

Należy też przestrzegać odpowiednich warunków technicznych, które wymagają, aby projekt i samo wykonanie instalacji elektrycznej zostało przeprowadzone w sposób gwarantujący bezpieczeństwo jej użytkowania. Powinna być więc zapewniona ochrona przeciwporażeniowa, ochrona przeciwpożarowa, przeciwwybuchowa oraz powinny zostać wykonane zabezpieczenia przed przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi. Instalacja powinna posiadać połączenia wyrównawcze, główne oraz miejscowe, które łączą przewody ochronne z uziomami.
Inne artykuły w dziale:

© Copyright 2012-2023 poradybudowlane.com.pl | powered by: introNet