data aktualizacji: 07-03-2018, 13:12

Odrolnienie działki - formalności


wyświetleń: 4034Odrolnienie działki - formalności


Jednym ze sposobów na zmianę funkcji działki jest wyłączenie jej z produkcji rolnej, czyli odrolnienie. Przeprowadzenie tego procesu pozwala nam ubiegać się o wydanie pozwolenia na budowę domu.

Odrolnienie to zmiana przeznaczenia gruntu w planie zagospodarowania przestrzennego gminy lub w toku postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy, gdy dana gmina nie posiada dokumentacji MPZP. Proces ten zawsze odbywa się na podstawie przepisów o ochronie gruntów leśnych i rolnych, zgodnie z którymi na odrolnienie kwalifikują się grunty w kategorii nieużytków lub grunty o najniższej przydatności rolniczej. W celu wprowadzenia zmian w obowiązującym planie należy złożyć wniosek o zmianę przeznaczenia określonego gruntu rolnego w jednostce samorządu terytorialnego w danej gminie (wójt, burmistrz lub prezydent miasta). Potrzebne będą wpis i wyrys planu zagospodarowania przestrzennego oraz dokument potwierdzający własność nieruchomości. konieczne jest również złożenie stosownego uzasadnienia.
Inne artykuły w dziale:

© Copyright 2012-2023 poradybudowlane.com.pl | powered by: introNet