data aktualizacji: 30-11-2018, 09:12

Optymalna wilgotność w mieszkaniu


wyświetleń: 3407Optymalna wilgotność w mieszkaniu


Wilgotność jest to stopień nasycenia powietrza wodą (parą wodną). W przypadku wilgotności względnej wyraża się go w procentach, gdzie 100% to maksymalny stan nasycenia. Wilgotność zmienia się wraz z temperaturą. Zatem jeśli powietrze zostanie ochłodzone o kilka stopni to jego wilgotność zwiększy się, choć ilość wody pozostanie ta sama. Często jesteśmy świadkami takiej sytuacji w upalny dzień, gdy w zacienionej piwnicy, mimo niskiej wilgotności na zewnątrz, mamy uczucie nieprzyjemnej wilgotności, a powietrze zdaje się być zatęchłe.

Szacuje się, że dla komfortu bytowego człowieka najbardziej optymalna jest wilgotność na poziomie 40-60%. Przebywanie w pomieszczeniach o takiej wilgotności ma najlepszy wpływ na naszą kondycję i zdrowie. Do tego warto utrzymać temperaturę na poziomie 20-22oC. W takich warunkach w naszym otoczeniu znajduje się najmniej bakterii, wirusów, grzybów i roztoczy, a infekcje dróg oddechowych oraz ataki astmy są najrzadsze.

  • Wilgotność poniżej optymalnego poziomu to częsta przypadłość wielu domów w okresie grzewczym. Suche powietrze powoduje pieczenie oczu, pękanie ust, nasilenie objawów chorób układu oddechowego oraz większą ilość kurzu w powietrzu. Do tego drewniane meble mogą się wypaczać. Aby zminimalizować te objawy należy prawidłowo wietrzyć mieszkanie, można także zakupić nawilżacz powietrza, zwłaszcza modele z higrostatem pozwalają utrzymać wilgotność na właściwym poziomie.
  • Wilgotność przewyższająca zalecane normy wiąże się z rozwojem grzybów i pleśni w naszym otoczeniu. To również bardzo niekorzystne zjawisko z punktu widzenia naszego zdrowia oraz wpływu na budynek. Jeśli wilgotność jest znacznie przekroczona dochodzi do roszenia okien, wykwitów na ścianach oraz nieprzyjemnego zapachu w domu. Szybciej psuje się żywność, wypaczają się drewniane elementy a domownikom dokuczają duszności. Jest to bardzo niebezpieczne zjawisko, które może mieć różne podłoże - napływ z zewnątrz przy słabej izolacji, zalanie, bliskość zbiornika wodnego, źle działająca wentylacja. Aby walczyć z tym zjawiskiem należy ocenić źródło problemu. Nie zaleca się mocniejszego ogrzewania, raczej należy iść w stronę osuszacza powietrza. W działaniach doraźnych zaleca się wietrzenie (krótko ale intensywnie, najlepiej 3 razy dziennie).Inne artykuły w dziale:

© Copyright 2012-2023 poradybudowlane.com.pl | powered by: introNet