Ogrzewanie

Pokazujemy, jak samodzielnie przeprowadzić wiele koniecznych czynności związanych z funkcjonowaniem różnych systemów grzewczych w domach. Pomagamy przygotować się do sezonu grzewczego, wymienić źródło ciepła lub poznać nowoczesne systemy ogrzewania. Pytania i odpowiedzi dotyczące efektywności, metod palenia, kupna paliwa, możliwości rozbudowania lub połączenia różnych instalacji dotyczą instalacji użytkowanych w polskich domach. Użytkownicy prezentują wady i zalety różnych systemów, dzielą się doświadczeniem oraz podpowiadają co wybrać.

Z jakich rur budowane jest przyłącze instalacji gazowej

Z jakich rur budowane jest przyłącze instalacji gazowej
Ogrzewanie

Z uwagi na bezpieczeństwo mieszkańców, odcinek przyłącza gazowego kładziony w odległości 50 cm przed zewnętrzną ...

Co powinna zawierać umowa o przyłączeniu do sieci gazowej

Co powinna zawierać umowa o przyłączeniu do sieci gazowej
Ogrzewanie

Umowa o przyłączeniu do sieci gazowej musi określać termin w jakim przyłączenie zostanie zrealizowane oraz koszt ...

Jaki kocioł wybrać – tradycyjny czy kondensacyjny

Jaki kocioł wybrać – tradycyjny czy kondensacyjny
Ogrzewanie

Kwestia wyboru kotła zależy zwykle od ceny zakupu i eksploatacji urządzeń. Kotły tradycyjne mają niższą cenę zakupu. ...

Czym różni się system niskotemperaturowy od wysokotemperaturowego

Czym różni się system niskotemperaturowy od wysokotemperaturowego
Ogrzewanie

System niskotemperaturowy różni się od systemu wysokotemperaturowego czynnikiem grzewczym. W pierwszym przypadku ...

W jaki sposób instalować gazomierz

W jaki sposób instalować gazomierz
Ogrzewanie

Zainstalo­wany gazomierz powinien zostać umieszczony w od­ległości co najmniej 2 cm od ściany przy której ...

Do czego służą kurki odcinające w instalacji gazowej

Do czego służą kurki odcinające w instalacji gazowej
Ogrzewanie

Aby umożliwić zamknięcie dopływu ga­zu do całego domu lub konkretnego pionu, używa się kurków od­cinających. ...

Jak planować prowadzenie instalacji gazowej w domu

Jak planować prowadzenie instalacji gazowej w domu
Ogrzewanie

Rury gazowe, które prowadzi się na ścianach należy zamocować przy pomocy specjalnych uchwy­tów usytuowanych ...

Czym jest instalacja gazowa i z jakich elementów się składa

Czym jest instalacja gazowa i z jakich elementów się składa
Ogrzewanie

Instalację gazową stanowią przewody gazowe w domu razem z odpowiednią armaturą i wyposażeniem gazowym. Za miejsce ...

Jak należy prowadzić przyłącza gazowe

Jak należy prowadzić przyłącza gazowe
Ogrzewanie

Przyłącza gazowe powinny być w miarę moż­liwości prowadzone prosto i prostopadle do granicy działki, najkrótszą ...

Jak bezpiecznie przechowywać olej opałowy

Jak bezpiecznie przechowywać olej opałowy
Ogrzewanie

Olej opałowy mający temperaturę zapłonu większą niż 55°C może być magazynowany w pomieszczeniach domu, ale ...

[1] [2] [...] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [...] [17]


© Copyright 2012-2022 poradybudowlane.com.pl | powered by: introNet