data aktualizacji: 29-10-2018, 10:20

Składowanie materiałów budowlanych - jak przygotować miejsce na działce


wyświetleń: 3055Składowanie materiałów budowlanych - jak przygotować miejsce na działce


Każda budowa rozpoczyna się od gromadzenia materiałów budowlanych. Przygotowania i zagospodarowania terenu budowy rządzi się swoimi prawami, których przestrzeganie jest w zakresie kompetencji kierownika budowy. Odpowiada on za rozmieszczenie urządzeń, maszyn, składowisk materiałów budowlanych, tymczasowych obiektów sanitarnych oraz socjalnych. Proces ten musi przebiegać zgodnie z przepisami i zasadami technicznymi. Zanim zaczną się prace, konieczne jest także wywieszenie odpowiedniego oznakowania terenu budowy oraz ogrodzenie działki, tak by na teren budowy nie mogły wejść osoby nieupoważnione.

Organizacja działki na czas budowy ma umożliwić nam łatwe korzystanie z poszczególnych urządzeń oraz zapewnić przestrzeń manewrową. W projekcie budowlanym zawarty jest plan zagospodarowania terenu działki, który wyznacza miejsca oraz sposób składowania materiałów budowlanych (pustaki, cement, drewno), określa przestrzeń na odpady oraz wskazuje strefę pracy niezbędnych urządzeń, jak np. betoniarka. Wszystko jest pomyślane w taki sposób by składowane materiały nie przeszkadzały w realizacji kolejnych etapów budowy - bez konieczności przenoszenia ich.

Przestrzeganie wskazówek dotyczących organizacji placu budowy usprawnia pracę poszczególnym ekipom. Co więcej strefa robocza powinna zajmować jak najmniejszą przestrzeń.
Inne artykuły w dziale:

© Copyright 2012-2023 poradybudowlane.com.pl | powered by: introNet