data aktualizacji: 29-07-2016, 10:24

Taras zadaszony drzewami – jak wykonać


wyświetleń: 2833Taras zadaszony drzewami – jak wykonać


Stworzenie tarasu z zadaszeniem z drzew wymaga odpowiedniego czasu. Kluczowe znaczenie ma tu odpowiednie splecenie się gałęzi drzew. Dlatego też istotne jest posadzenie najlepszych pod tym kątem gatunków drzew, przede wszystkim buków pospolitych, klonów polnych czy drobnolistnej lipy.  W ciągu kilku pierwszych lat od momentu wykonania nasadzeń, nie należy drzew przycinać. Powinno się jedynie usunąć pędy boczne, wyrastające z pni roślin. Gdy drzewa urosną już na tyle, że ich korony stanowić będą odpowiedni materiał na stworzenie właściwej kopuły zadaszenia, należy złączyć ich sąsiednie wierzchołki  i związać je mocno za pomocą odpowiedniego sznurka. Tak związane drzewa powinno się w górnej części przycinać, przeplatając jednocześnie kolejne, sąsiadujące ze sobą pędy drzew. Przycinanie należy wykonywać minimum dwa razy w ciągu roku tak, aby ostatecznie uzyskać efekt naturalnej kopuły.
Inne artykuły w dziale:

© Copyright 2012-2023 poradybudowlane.com.pl | powered by: introNet