data aktualizacji: 24-11-2015, 10:22

W jaki sposób odprowadzać wodę z dachu


wyświetleń: 5625W jaki sposób odprowadzać wodę z dachu


Metoda odprowadzania ścieków opadowych z dachów uzależniona jest od ich kon­strukcji oraz wysokości domu. Przy dachu jednospadkowym lub dwuspadkowym, rynny przymocowuje się pod okapem połaci. Wówczas spadek wynosi w granicach 0,5% i jest skierowany w stronę rur spustowych umocowanych na ścianie domu.

Rynny i piony wykonuje się zazwyczaj z blachy ocyn­kowanej albo z tworzywa. Ścieki opadowe mogą zostać odprowadzone z rur spusto­wych na otwarty teren albo wprost do kanaliza­cji. Przy odprowadzaniu deszczówki do kanalizacji mniej więcej 2 m nad te­renem blaszana rura spustowa zostaje zastąpiona kielichową rurą żeliwną.

Dolny od­cinek rury spustowej kończy się osadnikiem z rusztem. Same piony deszczowe rozstawia się co 10-25 mi zależy to od wielkości połaci dachowej, z któ­rej ścieki są odprowadzane.
Inne artykuły w dziale:

© Copyright 2012-2023 poradybudowlane.com.pl | powered by: introNet