data aktualizacji: 24-11-2015, 10:22

W jaki sposób wykonuje się zewnętrzne i wewnętrzne piony deszczowe


wyświetleń: 4120W jaki sposób wykonuje się zewnętrzne i wewnętrzne piony deszczowe


Zewnętrzne piony deszczowe powinny być wykony­wane z rur żeliwnych bezciśnieniowych do wysokości 2 m nad poziomem terenu. Powyżej moż­na używać rur blaszanych ze stali ocynkowa­nej albo cynkowej, miedzianych a także plastikowych. Z kolei piony wewnętrzne powinny być tworzone z żeliwnych rur wodociągowych, rur ciśnie­niowych z tworzywa bądź rur stalowych, właściwie zabezpieczonych przed działaniem rdzy.

Wymagania dotyczące położenia elementów wchodzących w skład wyposażenia sanitarnego czy powierzchni funk­cjonalnych potrzebnych do właściwego korzystania z przyborów, zawarte zostały w normie o oznaczeniu PN-88/B-01058.

autor: Kamil
Inne artykuły w dziale:

© Copyright 2012-2022 poradybudowlane.com.pl | powered by: introNet