data aktualizacji: 03-09-2020, 05:04

Warunki gruntowe na działce - jakie są najkorzystniejsze


wyświetleń: 4690Warunki gruntowe na działce - jakie są najkorzystniejsze


Warunki gruntowe to jeden z czynników podlegający analizie przy wyborze działki pod budowę domu. Od rodzaju gruntu będzie zależec cena działki oraz koszt późniejszych prac ziemnych. Najgorsze, czasem wręcz uniemożliwiające zabudowę są grunty organiczne i niekontrolowane nasypy. Nieco lepsze ale dalej uciążliwe to tereny gliniaste. Glina po nasączeniu wodą staje się plastyczna a gdy jest sucha stanowi barierę swobodnego przepływu wód co wymusza stosowanie drenażu opaskowego. Tego typu teren wymaga posadowienia domu poniżej granicy przemarzania gruntów. W przypadku sprawności prowadzenia prac ziemnych w czasie budowy najkorzystniejsze są tereny jednorodne i przepuszczalne. Do takich należą obszary występowania piasków i żwirów w formie skonsolidowanej. W takich warunkach możliwe są płytsze wykopy, jednak musimy liczyć się, że piaszczyste podłoże może być bardziej kłopotliwe oraz wymagać większych nakładów pracy i pieniędzy w późniejszym zagospdarownaiu działki (ogród).

Złe warunki gruntowe na działce to problemy w przyszłości - w głównej mierze należy spodziewać się, że budynek może osiadać a ściany pękać. Z punktu widzenia terenów problematycznych pod budowę domu koniecznie należy przeanalizować również poziom wód gruntowych. Jeśli będzie on wysoki lepiej jest zrezygnować z podpiwniczenia i koniecznie należy zadbać o solidną izolację przeciwwilgociową.

Jeśli przed zakupem działki mamy wątpliwości co do nośności gruntu możemy zainwestować kilkaset do nawet około 2 tysiecy złotych w badanie geotechniczne.

Niestabilny grunt do 3 metrów można - jeśli spełnia odpowiednie warunki - również wymienić. Trzeba go wybrać a następnie nawozi się inną powierzchnię, np. piasek. Wiąże się to z dodatkowym nakładem inwestycyjnym.
Inne artykuły w dziale:

© Copyright 2012-2023 poradybudowlane.com.pl | powered by: introNet