data aktualizacji: 14-11-2018, 08:28
    |     następna porada >>>

Za co odpowiada kierownik budowy


wyświetleń: 2233Za co odpowiada kierownik budowy


Bez kierownika budowy nie możemy ruszyć z żadnymi pracami. Jest to osoba zarządzająca wszystkimi czynnościami, które odbywają się na danej inwestycji i musi być zatrudniona od samego początku prac. Osoba taka zobligowana jest do posiadania odpowiednich kwalifikacji. Na niej też spoczywa cała odpowiedzialność za przebieg i jakość wykonanych prac. Zgodnie z zapisami prawnymi kierownik budowy samodzielnie wykonuje funkcję techniczną w budownictwie i wszystkie wymagania oraz kompetencje pełnienia obowiązków ujęte są w Prawie Budowlanym z 1994 roku. Do zadań kierownika budowy należą:

  • prowadzenie dokumentacji budowy
  • projektowanie i sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych,
  • kierowanie budową, robotami budowlanymi,
  • kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych i nadzór oraz kontrola techniczna wytwarzania tych elementów,
  • wykonywanie nadzoru inwestorskiego,
  • sprawowanie kontroli stanu technicznego utrzymania obiektów budowlanych
  • zapewnienie nadzoru nad przebiegiem prac zgodnie z zasadami BHP, zwłaszcza w przypadku robót o podwyższinym stopniu ryzyka, mp. na wysokości, przy liniach wysokiego napięcia, w trakcie wykopów oraz z użyciem środków chemicznych
  • ma możliwość wstrzymania robót w sytuacji zagrożenia
  • informowanie inwestora o przebiegu prac (zakończenie, opóźnienia itp.)

Kierownik budowy ponosi odpowiedzialność za wszelkie nieprawidłowości w czasie budowy. Na każdej budowie obowiązkowym dokumentem jest dziennik budowy, który poświadcza przebieg prac budowalnych. Prowadzi go właśnie kierownik budowy.

KIEROWNIKA BUDOWY WYBIERA INWESTOR. Warto podpisać umowę zlecenie z wybranym specjalistą do spraw zarządzania budową.

źródło: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.


Inne artykuły w dziale:

© Copyright 2012-2023 poradybudowlane.com.pl | powered by: introNet