data aktualizacji: 26-10-2018, 09:03

Zabezpiecz dom przed zakupem ubezpieczenia nieruchomości


wyświetleń: 4555Zabezpiecz dom przed zakupem ubezpieczenia nieruchomości


Klient nasz pan! O ile w branży ubezpieczeniowej produkty dostosowuje się do potrzeb Klientów, o tyle towarzystwa ubezpieczeniowe w Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń określają także jasno wymogi, które powinien spełniać Klient, aby później mieć prawo do właściwego odszkodowania za poniesione straty. W przypadku ubezpieczeń mieszkania towarzystwa ubezpieczeniowe odpowiadają finansowo za szkody Klienta poniesione w wyniku:

  • kradzieży z włamaniem,
  • rabunku,
  • dewastacji,
  • wandalizmu,


jeżeli spełnione są warunki wymienione w OWU.

Ubezpieczyciele zwracają uwagę na m.in. konstrukcję, osadzenie i zamknięcie drzwi, przechowywanie kompletów kluczy (w tym pilotów i sterowników), okna i zewnętrzne otwory oszklone – ich stan techniczny, osadzenie i zamknięcie.

Zabezpieczenie drzwi a ubezpieczenie domu od kradzieży

Ubezpieczyciel może wymagać pełnych drzwi – dopuszczalne mogą być drzwi z przeszkleniem, ale tylko wtedy, kiedy wstawiona szyba spełnia podaną w OWU normę.

Wyłamanie bądź wyważenie drzwi nie może być możliwe bez użycia siły i narzędzi, a otwarcie – bez użycia podrobionych kluczy.

Wypchnięcie zamków z drzwi nie może być możliwe bez ich wyłamania. Bardzo ważne jest, aby w drzwiach przeszklonych był zamontowany zamek niemożliwy do otworzenia bez klucza przez otwór wybity w szybie. Ten sam warunek tyczy się zasuw w drzwiach przeszklonych.

Towarzystwa ubezpieczeniowe określają także atesty, jakie powinien posiadać zamek w drzwiach wejściowych, jeśli jest jedynym zamkiem. W przypadku co najmniej dwóch zamków wielozastawkowych TU może nie wymagać atestów.

Jak zabezpieczyć okna, aby dostać odszkodowanie po kradzieży?

Zły stan techniczny, złe osadzenie czy niedomknięcie – takie błędy w zabezpieczeniu okien i zewnętrznych otworów oszklonych mogą skutkować brakiem odszkodowania w przypadku kradzieży z włamaniem.

Jeśli włamywacz nie pozostawi po sobie śladów użycia siły i narzędzi, ubezpieczyciel może uznać, że niepoprawnie zabezpieczone okno nie było dla niego przeszkodą do sforsowania, ale niepożądanym przez właściciela mieszkania ułatwieniem.

Kup dodatkową ochronę szyb i bram

Od kradzieży zwykłej (różniącej się od kradzieży z włamaniem!) możesz ubezpieczyć siłowniki i automatyki bram, a szyby i oszklenia – od stłuczenia.

Ubezpieczyciel może nie odpowiadać finansowo za szkody powstałe na skutek zadrapań bramy, poplamienia, zmiany barwy i odpryśnięcia kawałków powierzchni.

Ubezpieczenie szyb od stłuczenia tyczy się nie tylko szyb okiennych i drzwiowych, ale także:

  • oszkleń ścian,
  • szklanych przegród ściennych,
  • luster zamontowanych na stałe,
  • ceramicznych kuchennych płyt grzewczych,
  • szklanych elementów kabin prysznicowych,
  • akwariów i terrariów o pojemności ponad 100 l.


Warto sprawdzić w OWU, jakie szklane elementy nie są objęte finansową ochroną ubezpieczyciela. Mogą to być m.in. szklane elementy sprzętu komputerowego i audiowizualnego, szyby o wartości artystycznej, witraże, szklane elementy kominków.

Ubezpieczenia mieszkań jako zabezpieczenie finansowe nieruchomości (nie tylko przed kradzieżą z włamaniem podczas nieobecności właściciela i lokatorów) mogą być opłacalnym rozwiązaniem – jeżeli przed zakupem ubezpieczenia Klienci dostosują się do wymagań ubezpieczyciela.

Dlatego – chociaż przychodzi to z dużym oporem – warto choć raz i bardzo wnikliwie przeczytać Ogólne Warunki Ubezpieczenia, aby nie kupować kota w worku.

 

źródło: link4.pl


Inne artykuły w dziale:

© Copyright 2012-2023 poradybudowlane.com.pl | powered by: introNet