data aktualizacji: 24-11-2015, 12:16

Zasady wykonania fundamentu pod taras


wyświetleń: 18345Zasady wykonania fundamentu pod taras


Prace związane z przygotowaniem fundamentu pod taras powinny zawierać:

  • zdarcie wierzchniej warstwy gleby zawierającej warstwę organiczną i wszelkie zanieczyszczenia
  • wykonanie prawidłowej hydroizolacji
  • przygotowanie wykopów pod fundamenty, które będą poniżej granicy zamarzania gruntu
  • wylanie fundamentu - pierwsza warstwa w ziemi oraz w szalunku z desek dla części nadziemnej
  • po wylaniu fundamentu należy odczekać przynajmniej dwa tygodnie, które umożliwią właściwe związanie betonu. Po tym czasie można przejść do kolejnego etapu budowy tarasu.


W przypadku, gdy planujemy wykonać taras z desek trzeba wylać fundamenty pod stopy. Następnie na legarach mocuje się konstrukcję z desek tarasowych. Jeśli taras ma być wybudowany z kostki brukowej prace należy rozpocząć od podsypania gruntu z piachu (ok. 30 cm), na to warstwa mieszanki piachu z betonem. na tak przygotowane podłoże układa się kostkę brukową lub płyty chodnikowe wraz z palisadami i schodami.  
 
Inne artykuły w dziale:

© Copyright 2012-2023 poradybudowlane.com.pl | powered by: introNet