data aktualizacji: 15-01-2019, 07:57
    |     następna porada >>>

Zużycie membran wstępnego krycia (MWK)


wyświetleń: 4597zobacz kolejne zdjęcia w artykule: Zużycie membran wstępnego krycia (MWK)


Ilość membrany potrzebnej do uzyskania pełnej osłony dachu jest w oczywisty sposób zależna od stopnia skomplikowania kształtu dachu. Czym dach jest bardziej wielopłaszczyznowy tym większe jest to zużycie. O skali decyduje ilość koszy, naroży, kominów itp. przejść instalacji, które są główną przyczyną gwałtownego wzrostu zużycia. W koszu, na dużej jego powierzchni membrana powinna być ułożona w trzech warstwach (rys.2). Wynika to z charakteru tego miejsca; kosz jest rodzajem zlewni dla wody, która spływając po połaciach ma dużą dynamikę i wpada pod pokrycie sąsiedniej połaci. Wtedy spływa po membranie do okapu i jeżeli nie będą dobrze zrobione zakłady w koszu to woda bardzo łatwo dostaje się do środka, do termoizolacji. Dotyczy to szczególnie starszych już dachów, w których plastikowe elementy uszczelniające połączenie pokrycia z metalowym koszem mogą się zużyć.

Dodatkowym argumentem przemawiającym za wielowarstwowym układaniem membran w koszach jest destrukcyjne działanie promieniowania UV. Kosze są uszczelniane materiałami z tworzyw sztucznych, które z biegiem lat ulegają degradacji i ich uszkodzenia powodują powstanie prześwitów między pokryciem a metalowym koszem. Są to małe szczeliny i szpary, które umożliwiają okresowe naświetlanie membrany przez promienie słoneczne (promieniowanie UV). Kilkuletnie działanie promieniowania słonecznego przechodzącego przez małe otwory może spowodować rozkład membrany. Jeżeli membrana ma w tym miejscu kilka warstw to jej odporność na działanie słońca (UV) wzrasta wielokrotnie, w stopniu wystarczającym dla uzyskania trwałości kilkudziesięcioletniej. Z tego powodu układanie membran dachowych w koszu na zakłady i z dodatkowym pasem wzdłuż krokwi koszowej (trzy warstwy) jest zdecydowanie najrozsądniejszą metodą polecaną przez producentów.

Oczywistymi miejscami zwiększającymi zużycie są kalenice i naroża, gdzie membrany powinny być ułożone na podwójny zakład (rys.3). Powodem jest to, że są to miejsca szczególnie łatwo przewiewane przez wiatr i nawet najlepsze uszczelnienia z biegiem czasu tracą swoje własności przepuszczając pod pokrycie opady atmosferyczne wpychane przez silny wiatr. Szczególnie w narożach trzeba położyć duże zakłady, ponieważ tworzą się tam skosy umożliwiające powstanie przecieków.

Innym powodem zwiększonego zużycia membrany są wszystkie te miejsca, w których dekarz musi precyzyjnie połączyć je z przechodzącymi przez dach instalacjami i dodatkowo wykonać rynienki osłonowe. W związku z tym, oprócz materiału niezbędnego do wykonania rynienki potrzebne są często dodatkowe pasy uszczelniające lub połączenia zwiększające ilość odpadów.

Tabela: Miejsca zwiększające zużycie membran
Nazwa miejsca Przyczyna Wielkość dodatkowego 
zużycia

połączenia pasm membrany

zakład poziomy

10 – 15 cm

kalenica wg. rys.1

zakład poziomy

15 cm

kosz wg. rys.1

zakłady i pas dodatkowy

do 300% pasa

naroże wg. rys.1

zakłady

do 100 % pasa

ściany kominów, lukarn itp.

zakłady pionowe

10 – 25 cm

okna dachowe, wyłazy

zakłady pionowe i pasy dodatkowe

10 – 20 cm

Naprawy i resztki
(po docięciach )

 

do 5%
pow. całkowitej

 

MARMA Polskie Folie sp. z o.o.
 
           Marma PlastInne artykuły w dziale:

© Copyright 2012-2023 poradybudowlane.com.pl | powered by: introNet