jesteś tu: Strona główna / Okna / Okna

data aktualizacji: 02-01-2017, 12:04

Jak określić ilość nawiewników w domu


wyświetleń: 4538Jak określić ilość nawiewników w domu


Nawiewnik ma zadanie dostarczyć odpowiednią ilość powietrza do poszczególnych pomieszczeń. Montaż jednego nawiewnika mija się z celem. Muszą one stworzyć układ, który będzie się wzajemnie pobudzał do działania. Od elementów nawiewnych do kanałów wyciągowych musi być zapewniony przepływ powietrza, dlatego najlepiej jeśli nawiewniki będą zamontowane po przeciwległej stronie.

Ilość powietrza, jaką trzeba usunąć, a tym samym i dostarczyć z mieszkania określona jest w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690). Jest ona różna dla poszczególnych pomieszczeń.

Minimalny strumień powietrza zewnętrznego doprowadzanego do pomieszczeń to 20 m3/h na osobę przewidzianą w projekcie budowlanym na pobyt stały. Aby dobrać odpowiednią ilość nawiewników należy zsumować ilość powietrza, jaką należy dostarczyć do danego domu (warto skorzystać z wytycznych zawartych ww rozporządzeniu) i podzielić ją przez wydajność danego nawiewnika przy 10 Pa.

Wytypowanie okien, które będą pełnić funkcję wentylacyjną należy rozpocząć od pokoi. Jeśli zajdzie taka konieczność dodatkowe nawiewniki można zamontować w kuchni. Nie dopuszczalne jest montowanie nawiewników w łazience.


zdjecie: BrevisInne artykuły w dziale:

© Copyright 2012-2024 poradybudowlane.com.pl | powered by: introNet