data aktualizacji: 24-11-2015, 10:50

Jak przyklejać płyty styropianowe


wyświetleń: 4043Jak przyklejać płyty styropianowe


Płyty sty­ropianowe powinno się przyklejać do umytej i wysuszonej ściany, przy dobrej pogodzie i temperaturze powietrza przekraczającej 5°C. Wymia­ry płyt nie powinny przekraczać 1 m X 50 cm. Masę klejącą nakłada się na płyty styropiano­we plackami. Płyty należy kleić w taki sposób, aby zachowany został układ poziomy dłuższych krawędzi. Po nałożeniu masy klejącej styro­pian powinien zostać szybko przyłożony do ściany i dosunięty do elementów wcześniej przyklejonych i dociśnięty. Trzeba uważać, aby świeżo przyklejana płyta nie została ruszona, ponieważ wtedy zmniejszy się jej przyczepność do podłoża. W takim przypadku powinno się ją oderwać, zebrać pozostającą na ścianie masę klejącą, a następnie nałożyć ją od nowa na płytę i ponownie docisnąć ją do ściany. Płyty styropianowe klejone się na styk. Dlatego też, jeśli zrobi się między nimi szczelina powyżej 2 mm, należy wcisnąć w nią styropianowe paski.
Inne artykuły w dziale:

© Copyright 2012-2024 poradybudowlane.com.pl | powered by: introNet