data aktualizacji: 22-02-2016, 11:22

Jak szybko rośliny przyswajają składniki pokarmowe


wyświetleń: 2756Jak szybko rośliny przyswajają składniki pokarmowe


Rośliny potrzebują dla prawidłowego rozwoju odpowienich składników pokarmowych, ktore pobierają bezpośrednio z gleby i powietrza. To jak szybko rośliny ogrodowe przyswajają składniki pokarmowe zależy w dużym stopniu od zdolności zgromadzenia i uwalniania tych składników w podłożu. Ma tu znaczenie np. grudkowatość gleby, zawartość próchnicy oraz iłu. W przypadku azotu amonowego i potasu stwierdzono ich mocne związywanie się z podłożem i dopiero w chwili uwolnienia mogą być przyswajane przez rośliny. Odwrotnie zachowuje się magnez i wapń. Bogate, ale mocno związane składniki pokarmowe występują m.in. w glebach ciężkich.

autor: Marcus
Inne artykuły w dziale:

© Copyright 2012-2022 poradybudowlane.com.pl | powered by: introNet