data aktualizacji: 24-11-2015, 11:23

Jak układać cementową zaprawę murarską


wyświetleń: 5148Jak układać cementową zaprawę murarską


Zaprawy murarskie stosuje się do łączenia kolejnych elementów muru. Tworząc równe warstwy pomiędzy warstwami muru, pozwalają one bezpiecznie przenosić obciążenia wyższych partii muru w sposób równomierny. Do najbardziej popularnych typów zapraw służących do murowania zewnętrznych ścian budynków należą zaprawy cementowe, czyli mieszaniny kruszyw mineralnych i cementu. Charakteryzują się dużą odpornością na oddziaływanie wody, mrozoodpornością oraz wysoką wytrzymałością na ściskanie. Zaprawę tego rodzaju układa się warstwowo (każda warstwa o grubości maksymalnej do 4 cm). 
Inne artykuły w dziale:

© Copyright 2012-2023 poradybudowlane.com.pl | powered by: introNet