data aktualizacji: 24-11-2015, 12:55

Jak założyć trawnik – etapy przygotowania terenu


wyświetleń: 3791Jak założyć trawnik – etapy przygotowania terenu


Zakładanie trawnika najlepiej jest zaplanować na kwiecień lub maj. Prace rozpoczyna się od określenia rodzaju podłoża, na którym zamierzamy siać trawę. Gleba powinna mieć odpowiedni odczyn - najlepsze pH to 5,5 - 6,5. Niższe pH powoduje rozwój mchów, a wyższe sprzyja chwastom dwuliściennym. Podłoże powinno być dobrze przepuszczalne, np. piaszczysto - gliniaste. Jeśli gleba w naszym ogrodzie nie spełnia tych wymagań, można zastosować żwir frakcji 0-4 mm, który umożliwi lepsze napowietrzenie gleby lub dodać ziemię kompostową, torf zwiększające żyzność. Teren przeznaczony pod zasiew powinien być oczyszczony i w miarę możliwości wyrównany. Zaleca się również wcześniejsze opryskanie preparatem chwastobójczym. Następnie grunt należy skopać szpadlem lub zruszać glebogryzarką i wybrać wszelkie części mineralne i organiczne (gruz, kamienie, korzenie), a górną warstwę wzbogacić nawozem lub kompostem. Tak przygotowaną powierzchnię można już za pomocą grabi wyrównać, a potem ubić do momentu uzyskania równej powierzchni. Tak przygotowane podłoże można pozostawić na około 2 tygodnie by w grunt w naturalny sposób osiadł.
Inne artykuły w dziale:

© Copyright 2012-2023 poradybudowlane.com.pl | powered by: introNet