data aktualizacji: 24-11-2015, 10:23

Jakie normy muszą spełniać pomieszczenia przeznaczone na kotłownię


wyświetleń: 3828Jakie normy muszą spełniać pomieszczenia przeznaczone na kotłownię


Pomieszczenia przeznaczone na kotłownie mu­szą spełniać wyznaczone normy, instrukcje producentów kotłów oraz przepi­sy eksploatacyjne. Wiele zależy od zastoso­wanego paliwa, którego rodzaj decyduje o konieczności wyznaczenia do­datkowego miejsca, potrzebnego do składowania materiału opałowego (np. kok­su) albo umieszczenia konkretnego zbiornika na olej opałowy.

Ostateczna lokalizacja oraz wielkość i rozwiązanie metody połączeniowej z ko­tłownią określają konkretne przepisy.
Inne artykuły w dziale:

© Copyright 2012-2024 poradybudowlane.com.pl | powered by: introNet