data aktualizacji: 18-05-2021, 05:54

Budowa domu od 2021 roku – nowe Warunki Techniczne


wyświetleń: 14209Budowa domu od 2021 roku – nowe Warunki Techniczne


Budowa wymarzonego domu to jedna z najważniejszych inwestycji w życiu człowieka. Co należy wiedzieć, podejmując decyzję o realizacji projektu domu jednorodzinnego lub modernizacji czy rozbudowie istniejącego już budynku? Aby przyszłe domy charakteryzowały się przede wszystkim trwałością i bezpieczeństwem, zanim inwestor otrzyma pozwolenie na budowę, projekt musi być zgodny z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, które jest nowelizowane średnio co kilka lat (poprzednia nowelizacja miała miejsce w 2017 roku). Ma to na celu dostosowanie wytycznych do obowiązujących przepisów unijnych, które przyczyniają się do rozwoju technologii w budownictwie, a zarazem są ściśle związane ekologią, ochroną środowiska naturalnego oraz wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Wszystkie te założenia znajdziemy w najnowszej nowelizacji - WT 2021.

 

WT 2021 - najważniejsze informacje

 

  • wymagania dotyczą inwestorów, którzy otrzymają pozwolenie na budowę w 2021 roku.
  • każdy nie zrealizowany projekt stworzony według starych wymagań będzie musiał być dostosowany do nowych wytycznych.
  • zaostrzone warunki techniczne będą musiały spełniać także budynki rozbudowywane oraz modernizowane.

 

Nowe Warunki Techniczne - jakie przepisy uległy zmianie? Czy trudno będzie dostosować się do obowiązujących wymogów?

 

Wprowadzone zmiany w prawie budowlanym określa się jako nowe Warunki Techniczne 2021 (inaczej standard energetyczny WT 2021). Przepisy weszły w życie z dniem 01 stycznia 2021 r. Nowelizacja dotyczy zmian w obszarze redukcji współczynnika przenikania ciepła (U) z podstawowych elementów budynku, jakimi są ściany, dachy, drzwi, podłogi i okna. Chodzi tu o użycie odpowiednich materiałów budowlanych i izolacyjnych, spełniających wymogi odnośnie energooszczędności. Do izolacji można zastosować grubszą warstwę styropianu czy wełny mineralnej lub użyć droższych materiałów o mniejszym współczynniku przewodzenia ciepła takich jak bloczki ścienne silikatowe i bloczki z betonu komórkowego.

 

Tabela:  Wartości współczynników przenikania ciepła zalecane przez WT 2021

ściany zewnętrzne powyżej terenu 0,20 [W/(m2·K)]
ściany zewnętrzne poniżej terenu 0,20 [W/(m2·K)]
dachy/stropodachy 0,15 [W/(m2·K)];
stropy pod poddaszem nieogrzewanym 0,15 [W/(m2·K)];
stropy nad piwnicą nieogrzewaną 0,25 [W/(m2·K)];
podłogi na gruncie 0,30 [W/(m2·K)];
ściany wewnętrzne oddzielające pomieszczenie ogrzewane od nieogrzewanego 0,30 [W/(m2·K)];
okna/drzwi balkonowe 0,90 [W/(m2·K)];
okna połaciowe 1,10 [W/(mK)];
drzwi zewnętrzne 1,30 [W/(m2·K)];
drzwi/bramy w garażach ogrzewanych 1,30 [W/(m2·K)].
 
Kolejna istotna zmiana, dotyczy wskaźnika zużycia energii pierwotnej (Ep). Jego maksymalną wartość obniżono z poziomu 95 kWh/m² do 70 kWh/m²/rok - tyle wynosi wartość wskaźnika dla domów jednorodzinnych. Analogicznie, wartość wskaźnika Ep dla domów wielorodzinnych wynosi 65 kWh/m²/rok. Żeby standard energetyczny WT 2021 był zachowany, konieczne będzie zmniejszenie zapotrzebowania budynku na energię nieodnawialną, a nawet zastosowanie droższych, lecz stricte ekologicznych rozwiązań grzewczych takich jak: pompy ciepła, kotły kondensacyjne, kolektory słoneczne i baterie fotowoltaiczne. Rozwiązaniem może być także wykorzystanie kotła gazowego czy kotła na pellet. Ważnym elementem przy omawianiu wskaźnika zużycia energii jest rekuperacja, czyli najskuteczniejsza forma wentylacji mechanicznej. Dzięki centrali wentylacyjnej strumień wywiewanego powietrza przekazuje część swojej energii przefiltrowanemu już powietrzu, które pochodzi z zewnątrz. Oznacza to mniejszą utratę ciepła i wiąże się z redukcją kosztów ogrzewania budynku.
źródło: Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
zdjecie: SalusInne artykuły w dziale:

© Copyright 2012-2023 poradybudowlane.com.pl | powered by: introNet