data aktualizacji: 07-09-2017, 07:09

Co to jest izolacyjność ścian


wyświetleń: 4339Co to jest izolacyjność ścian


Izolacyjność ścian jest wypadkową współczynnika przenikania ciepła, który określa się dla danej powierzchni/przegrody w celu obliczenia ciepła przenikającego przez przegrodę cieplną oraz oporu cieplnego wyrażonego w stosunku grubości materiału izolacyjnego do współczynnika przewodnictwa cieplnego danej warstwy materiału.

Izolacyjność termiczna ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego jest określona w rozporządzeniu ministra infrastruktury jako wartość maksymalna współczynnika przenikania ciepła przez przegrodę na poziomie 0,30 W/(m2K). Im niższy współczynnik, tym lepsza będzie izolacyjność naszego budynku, a co za tym idzie mniejsze zapotrzebowanie na ciepło. W konsekwencji przyniesie to znaczne oszczędności na ogrzewaniu budynku. Izolacyjność termiczną dla ścian określa rozporządzenie ministra infrastruktury - minimalna wartość wynosi 0,30 W/(m2K). Jest to kluczowe dla kształtowania polityki energetycznej kraju oraz dbałości o środowisko. Wraz z wejściem w życie ustawy na rynku budowlanym istnieje konieczność posiadania certyfikatu energetycznego dla każdego nowo budowanego obiektu oraz dla nieruchomości na sprzedaż.
Inne artykuły w dziale:

© Copyright 2012-2023 poradybudowlane.com.pl | powered by: introNet