data aktualizacji: 22-02-2016, 12:28

Jakie dokumenty są potrzebne do dopuszczenia do eksploatacji przyłącza wodno - kanalizacyjnego


wyświetleń: 3845Jakie dokumenty są potrzebne do dopuszczenia do eksploatacji przyłącza wodno - kanalizacyjnego


Dokumentem stwierdzającym dopuszczenie przyłącza do eksploatacji jest Protokół Odbioru Końcowego. W ramach powyższego dokumentu inwestor zobligowany jest do dostarczenia do MPWiK kopii pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, inwentaryzację geodezyjną, protokół robót zanikowych oraz kopię protokołu odbioru pasa drogowego. Ostatnim elementem postępowania prawnego jest podpisanie umowy z MPWiK na dostawę wody i odbiór ścieków. Od momentu podpisania umowy to przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne sprawuje kontrolę nad jakością dostarczanej wody i odbiorem nieczystości.

autor: wald55
Inne artykuły w dziale:

konkurs fotograficzny nasze kuchnie 2021


© Copyright 2012-2020 poradybudowlane.com.pl | powered by: introNet