data aktualizacji: 08-12-2015, 13:01

W jakim celu stosuje się połączenia wyrównawcze


wyświetleń: 4837W jakim celu stosuje się połączenia wyrównawcze


Zadaniem połączeń wyrównawczych jest takie ograniczenie napięć, które występują w różnych częściach przewodzących, aby doprowadzić je do wartości dopuszczalnych w dłuższych odcinkach czasu, biorąc pod uwagę konkretne warunki środowiskowe. Dlatego też każdy budynek powinien posiadać główne połączenia wyrównawcze. Realizuje się je poprzez umieszczenie w przyziemnej kondygnacji domu głównej szyny zacisku, do której następnie przyłącza się przewody uziemienia ochronnego, przewody ochronne oraz ewentualnie przewody połączeń wyrównawczych funkcjonalnych.

Ponadto przyłączone powinny być metalowe rury i urządzenia wewnętrznej instalacji wodnej (zimnej i ciepłej), instalacji kanalizacyjnej, c.o., gazowej, klimatyzacji oraz powłoki metalowe kabli elektroenergetycznych, a także metalowe elementy konstrukcyjne domu (m.in. zbrojenia).
Inne artykuły w dziale:

© Copyright 2012-2023 poradybudowlane.com.pl | powered by: introNet