data aktualizacji: 14-03-2022, 09:30

Dofinansowanie na instalację fotowoltaiczną


wyświetleń: 2189Dofinansowanie na instalację fotowoltaiczną


Instalacja fotowoltaiczna jest idealnym rozwiązaniem na obniżenie rachunków za energię elektryczną. Dzięki montażowi fotowoltaiki można skutecznie pozyskiwać darmową energię ze słońca, dlatego coraz więcej osób decyduje się na takie rozwiazanie. Dodatkowo, dzięki możliwości wsparcia ze strony rządu sytuacja na rynku fotowoltaiki staje się bardzo dynamiczna. Rządowy program "Mój prąd" zakłada bezzwrotne dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych, którego celem jest zwiększenie produkcji energii, zmniejszenie emisji CO2 i poprawa jakości powietrza.

 

Kwota dofinansowania

 

Dofinansowanie z programu "Mój prąd" może pokryć do 50% kosztów kwalifikowanych (koszty zakupu i montażu) instalacji fotowoltaicznej, ale nie więcej niż 5 tys. zł. Co ważne, jeśli wnioskodawca skorzystał już z dofinansowania albo jest w trakcie realizacji instalacji fotowoltaicznej w ramach innego programu, nie może ponownie skorzystać ze wsparcia w ramach programu "Mój prąd". Dotacja jest zwolniona z podatku PIT. Koszty poniesione w związku z montażem instalacji fotowoltaicznej, które nie zostały pokryte wsparciem - można odliczyć od podatku (ulga termomodernizacyjna).

Panele fotowoltaiczne dofinansowanie

fot.: Hewalex - panele fotowoltaiczne

 

Na co może zostać przeznaczona kwota dofinansowania?

 

Pieniądze z dofinansowania mogą być przeznaczone tylko na instalacje fotowoltaiczne (głównie panele, inwertery, okablowanie, urządzenia do montażu, czy koszty robocizny) o mocy od 2 kW do 10 kW.

Przykład:

Chcąc dokonać montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy 5 kW, której koszt będzie wynosił 23 910 zł, można uzyskać 5 tys. zł. Dofinansowanie zostanie zwrócone, gdy instalacja będzie zakończona i po  złożeniu wniosku do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).  Końcowy koszt inwestycji wyniesie zatem 18 910 zł.

23 910 zł - 5 000 zł = 18 910 zł

 

Kto może skorzystać z dofinansowania do instalacji fotowoltaicznej ?

 

Beneficjentem programu może być tylko osoba fizyczna, wytwarzająca energię elektryczną na własne potrzeby, która ma zawartą umowę kompleksową z zakładem energetycznym regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

Instalacje fotowoltaiczne 4eco

fot.: 4ECO - instalacje fotowoltaiczne

 

Składanie wniosków:

 

Wnioski można składać przez formularz znajdujący się na stronie gov.pl (Formularz zgłoszeniowy e-wniosek) albo bezpośrednio w siedzibie NFOŚiGW - kancelaria główna przy ul. Konstruktorskiej 3A w Warszawie w formie papierowej, za pośrednictwem poczty lub kuriera.

Terminy składania wniosków:


III nabór rozpocznie się 1 lipca 2021r.

Co ważne, żeby skorzystać z dotacji - inwestycja musi być zakończona i obowiązuje zasada: kto pierwszy ten lepszy.

Instalacja paneli fotowoltaicznych zwraca się zazwyczaj po 6-8 latach od zainstalowania, w zależności od wielkości instalacji, cen energii w kolejnych latach oraz poboru energii.

 

Co zrobić, żeby uzyskać dofinansowanie ?

 

Żeby otrzymać dofinasnnowanie należy:

1. Kupić i zamontować instalację fotowoltaiczną.
2. Poczekać, aż zakład energetyczny zainstaluje licznik dwukierunkowy.
3. Podpisać umowę dwustronną z dystrybutorem energii o przyłączeniu mikroinstalacji do sieci elektrycznej
4. Złożyć wniosek online lub wniosek papierowy w terminie od 1 lipca 2021 r.
5. Wnioski odrzucone można składać ponownie po usunięciu powodu odrzucenia.

 

Podsumowanie:

  • Kwota dofinansowania wynosi do 5 000 zł.
  • Beneficjentami mogą być tylko osoby fizyczne, program skierowany jest do gospodarstw domowych
  • Wniosek można składać, gdy instalacja jest już wykonana i podłączona do sieci elektroenergetycznej (m.in. zamontowano licznik dwukierunkowy)
  • Maksymalna wielkość instalacji wynosi 10 kW
  • Dofinansowanie nie obejmuje istniejących już instalacji, program skierowany jest do nowych instalacji
  • Organ zarządzający: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  • Dotacja jest zwolniona z podatku PIT.
  • Koszty, które nie zostały objęte wsparciem można odliczyć od podatku (ulga termomodernizacyjna).

 

 

ZOBACZ TAKŻE

źródło: Hewalex, 4ECO
Inne artykuły w dziale:

© Copyright 2012-2022 poradybudowlane.com.pl | powered by: introNet