data aktualizacji: 24-11-2015, 10:30

Gdzie stosuje się rozłaczniki różnicowoprądowe


wyświetleń: 2557Gdzie stosuje się rozłaczniki różnicowoprądowe


Wyłączniki różnicowoprądowe znajdują głównie zastosowanie jako środki służące ochronie przeciwporażeniowej. Ich zadaniem  jest wyłączanie jednego obwodu albo kilku obwodów w momencie, kiedy pojawia się niebezpieczne napięcie dotykowe, grożące porażeniem. Takie napięcie może wystąpić na obudowach rozmaitych domowych odbiorników, wykonanych z metalu.

autor: Krzysztof_K
Inne artykuły w dziale:

© Copyright 2012-2022 poradybudowlane.com.pl | powered by: introNet