data aktualizacji: 24-11-2015, 10:42

Jakie gniazda i łączniki stosuje się w poszczególnych częściach domu


wyświetleń: 4678Jakie gniazda i łączniki stosuje się w poszczególnych częściach domu


W pomieszczeniach gospodarczych oraz w łazienkach i pralniach stosowany jest osprzęt przynajmniej o klasie IP 44. Należy pamiętać, że w po­mieszczeniach gospodarczych gniazda i łączniki powinny być odporne na działanie pyłu, wilgoci oraz na rozmaite uszkodzenia, natomiast w miejscach mokrych osprzęt elektryczny musi być odporny na zachlapanie wodą (m.in. gniazda musza mieć charakterystyczną klapkę). Poza tym w okolicy wanny nie wolno umieszczać łączników, gniazd ani żadnych urządzeń elektrycz­nych, chyba że zasilanych bar­dzo niskim, 12 V napięciem. Na schodach, w długich korytarzach i w po­mieszczeniach posiadających więcej niż jedno wejście, dobrze sprawdzają się łączniki scho­dowe lub łączniki impulsowe, które współpracują z tzw. przełącznikami bistabilnymi, dzięki czemu po­zwalają zapalać i gasić światło z kilku miejsc.
Inne artykuły w dziale:

© Copyright 2012-2024 poradybudowlane.com.pl | powered by: introNet